strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+

Przedszkole - Metody pracy

Realizując założenia oraz cele programowe, pierwszoplanowe miejsce w procesie edukacyjnym mają dla nas metody aktywne. Najważniejszym zaś aspektem edukacji jest nauka samodzielnego i praktycznego myślenia. Planując i organizując zajęcia, staramy się, aby dziecko znalazło się w takiej sytuacji, która:

 • wyzwoli w dziecku motywację wewnętrzną,
 • pozwoli dziecku wykorzystać jego możliwości i je przekraczać,
 • zachęci do wysiłku myślowego i działaniowego

Działam, bo „chcę” a nie, bo „muszę”

Dziecko, które staje się przedmiotem własnego działania, ma możliwości uczenia się przez odkrywanie, stawianie pytań, przypuszczeń i rozwiązywanie problemów przejawiające się w różnorodnych czynnościach. Stąd główną siłą napędową w działaniu dziecka jest jego aktywność.

Nauczyciele dzięki przypisanym zadaniom mają jasno sprecyzowany cel:
zaspokoić potrzeby rozwojowe dziecka poprzez wyzwalanie aktywności, a nie zmuszanie do aktywności, poprzez stwarzanie warunków do myślenia, a nie zmuszanie do myślenia.

Nasze metody aktywne:

 • aktywizujące (np. gry dydaktyczne, kodowanie na dywanie, wchodzenie w role, uczenie się w zespole, wizualizacja),
 • angażujące zmysły (polisensoryczne czy wielozmysłowe),
 • praktyczne ( laboratoryjne, produkcyjne, metoda projektów, symulacja),
 • programowe (z użyciem komputera, robotów, tablicy interaktywnej),
 • eksponujące (film, sztuka, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem).

Ponad to wykorzystujemy inne metody, które wspomagają wszechstronny rozwój dziecka:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda ,,Dziecięcej matematyki" E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Glottodydaktyka prof. Bronisława Rocławskiego
 • Pedagogika Zabawy ,,Klanza"
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
 • Techniki parateatralne: drama, zabawy paluszkowe, pantomima, teatrzyk kukiełkowy,
 • Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne
 • Profilaktyka logopedyczna
 

„To czego nauczyliśmy się bez radości, zapomnimy bez żalu”
fińskie powiedzenie

 

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci stały sie kiedyś szczęśliwymi dorosłymi ludżmi. Chcemy, również, aby posiadały w przyszłości predyspozycje, które pozwolą im odnaleźć się w rzeczywistości społecznej oraz zawodowej.

Dla nas fundamentem edukacji jest Relacja. Jest to podstawowy element, który daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, niezbędne do efektywnego uczenia się. Rozumiemy, że istotą w kontakcie dorosły-dziecko, jest budowanie autentycznej relacji, szacunek do dzieci oraz zaufanie do ich kompetencji.

Nasi nauczyciele od samego początku, starają się nawiązać z dziećmi właśnie taką relację. Jak to robimy?

 • Stosujemy metodę Pozytywnej Dyscypliny, opartej na wzajemnym szacunku, efektywnej komunikacji, rozwiązywaniu problemów oraz budowaniu poczucia przynależności.
 • Wykorzystujemy metodę dr Thomasa Grodona “Wychowanie bez porażek”, która pozwala kształtować u dzieci poczucie akceptacji i wspiera ich rozwój emocjonalny.
 • Wdrażamy filozofię wychowania wg Jespera Juul`a, stawiając nauczycieli w roli przewodników.
 • Stosujemy metodę Porozumienia Bez Przemocy, Marshalla B. Rosenberga, koncentrując się na dialogu i empatii.

Istotnym aspektem naszej działalności jest włączenie Rodziców do życia przedszkola i ich aktywny udział w różnorodnych przedsięwzięciach. Wraz z Radą Rodziców organizujemy Warsztaty i spotkania świąteczne, Wielki piknik rodzinny  i wiele innych imprez, które są okazją do wspólnego świętowania i wzmacniania uczucia, że razem tworzymy to miejsce.