strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+

Żłobek - Program

Pierwsze lata dziecka to okres szczególnej wrażliwości na doznania pochodzące z otoczenia. Tworząc nasz program, zadbaliśmy o to, aby dzieci miały możliwość rozwijać się w sposób harmonijny i wszechstronny. Zakłada on wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego, rozwoju poznawczego i językowego, kształtowanie samodzielności i postawy prozdrowotnej, kształtowanie sprawności fizycznej oraz szeroko rozumiany rozwój wrażliwości estetycznej. Bardzo ważną rolę odgrywają nasze Codzienne rytuały, które dodatkowo budują poczucie bezpieczeństwa oraz pomagają wychowawcom stworzyć bliską relację z dziećmi.
 

Mając na uwadze prawidłowy rozwój dziecka, w ramach programu organizujemy proste zabawy sensoryczne wpływające na napięcie mięśniowe, równowagę, integrację sensoryczną, rozwój mowy, poczucie sprawstwa i własnej wartości. Każdy kształt, kolor, faktura, dźwięk to nowe doświadczenie, które zwiększa dziecięcą wiedzę o świecie.
 

Dzięki świadomej stymulacji sensorycznej dziecko lepiej funkcjonuje, spostrzega, pamięta i uczy się siebie. Wierzymy, że brudne dzieci to szczęśliwe dzieci, dlatego staramy się jak najczęściej przebywać na zewnątrz!
 

Bliska relacja z dziećmi to dla nas podstawowy element, który daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, niezbędne do efektywnego uczenia się i rozwoju. Rozumiemy, że istotą w kontakcie dorosły-dziecko, jest budowanie autentycznej relacji, szacunek do dzieci oraz zaufanie do ich kompetencji.

 

 

Nasi wychowawcy od samego początku, starają się nawiązać z dziećmi właśnie taką relację. Jak to robimy?

  • Stosujemy metodę Pozytywnej Dyscypliny, opartej na wzajemnym szacunku, efektywnej komunikacji, rozwiązywaniu problemów oraz budowaniu poczucia przynależności.
  • Wykorzystujemy metodę dr Thomasa Grodona “Wychowanie bez porażek”, która pozwala kształtować u dzieci poczucie akceptacji i wspiera ich rozwój emocjonalny.
  • Wdrażamy filozofię wychowania wg Jespera Juul`a, stawiając nauczycieli w roli przewodników.
  • Stosujemy metodę Porozumienia Bez Przemocy, Marshalla B. Rosenberga, koncentrując się na dialogu i empatii.

 

Planeta Marzeń to nie tylko miejsce edukacji, to przede wszystkim pełne ciepła, radości i twórczej energii miejsce, w którym dzieci czują się szczęśliwe i bezpieczne.

Dzięki indywidualnemu podejściu zorientowanemu na potrzeby dziecka, nabywają one umiejętności społecznych, rozwijają inteligencję emocjonalną i uczą się wykorzystywać własny potencjał.

Istotnym aspektem naszej działalności jest włączenie Rodziców do życia żłobka i ich aktywny udział w różnorodnych przedsięwzięciach. Organizujemy Warsztaty i spotkania świąteczne,  Wielki piknik rodzinny,  i wiele innych imprez, które są okazją do wspólnego świętowania i wzmacniania uczucia, że razem tworzymy to miejsce.